Hans Roost │ Arbeidsdeskundige

Hans Roost │ Arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in verschillende diensten en bekend met alle doelgroepen. Combineer deze competenties met een diep maar ook goed begrip over samenwerking, dialoog en resultaatgerichtheid, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden en niet de beperkingen en u begrijpt waarom een duurzaam en kwalitatief resultaat verwacht mag worden.

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek. Hans Roost analyseert informatie vanuit diverse invalshoeken dus werkgever, werknemer én arbodienst en verstrekt u informatie over juridische mogelijkheden, subsidies en verplichtingen rondom het betreffende verzuim- of re-integratievraagstuk.

Hans Roost is een all round arbeidsdeskundige en ontleent bestaansrecht aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Daar werkt hij hard aan. Zien en denken in mogelijkheden want – mee doen – dat wil toch iedereen.

Hans Roost

Een arbeidsdeskundig expertbedrijf dat maatwerk levert en zich bezig houdt met complexe cases op het gebied van o.a. preventie, dreigende arbeidsuitval, kort – en langdurig verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

U kunt een professionele dienstverlening verwachten in de advisering van werkgevers en werknemers in het brede werkveld van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Diensten

Diensten die door Hans Roost  geleverd kunnen worden op het gebied van de Wet verbetering poortwachter:

– Bij (dreigend) verzuim
– Deelname aan het SMT (Sociaal Medisch Team)
– Functieanalyse en werkplekonderzoek
– Arbeidsdeskundig onderzoek
– Re-integratieadvies
– Inschakeling onafhankelijke bedrijfarts

Onderzoek

In een aantal situaties is echter arbeidsdeskundig onderzoek nodig. Bijv. als het niet duidelijk is of een werknemer in de eigen functie kan terug keren en of er nog andere passende oplossingen bij de eigen werkgever zijn. Op basis van dit onderzoek kan het advies zijn om een re-integratietraject tweede spoor in te zetten; re-integratie bij een andere werkgever.