Diensten die door Hans Roost geleverd kunnen worden op het gebied van de Wet verbetering poortwachter:werkwijze

 • Bij (dreigend) verzuim
 • Deelname aan het SMT ( Sociaal Medisch Team
 • Functieanalyse en werkplekonderzoek
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Re-integratieadvies
 • Inschakeling onafhankelijke bedrijfarts
 • Onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uitkeringsgerechtigden.
 • Re-integratietrajecten voor werknemers indien er bij de eigen werkgever geen verdere mogelijkheden meer zijn.

Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek. De arbeidsdeskundige analyseert informatie vanuit diverse invalshoeken (vanuit werkgever, werknemer én arbodienst) en verstrekt u informatie over juridische mogelijkheden, subsidies en verplichtingen rondom het betreffende verzuim- of re-integratievraagstuk.

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek dat verricht wordt door Hans Roost kunt u het volgende verwachten:

 • Dossieranalyse
 • Toetsing Poortwachter én Sociale Verzekeringen
 • Overleg met werkgever (contactpersoon en/of leidinggevende)
 • Werkplekonderzoek
 • Toetsing belasting-belastbaarheid
 • Beoordelen werkvoorzieningen
 • Gesprek met betrokkene in thuissituatie (waar nodig en mogelijk)
 • Overleg met bedrijfsarts, UWV en evt. behandelaars
 • Advies
 • Rapportage