De Wet verbetering poortwachter is modern en beoogt langdurig verzuim door ziekte tegen te gaan. Deze wet verlangt dan ook dat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Met de invoering van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) per 1 januari 2006 is in werkend Nederland de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling fundamenteel veranderd. Met de komst van de WIA is namelijk ondermeer de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers verlengd naar 2 jaar.

 

Maar veel belangrijker is dat een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling nu niet meer zo vanzelfsprekend is. Eerst beoordeelt het UWV of er voldoende re-integratie inspanningen door de werkgever en werknemer zijn verricht. Is dit niet het geval dan kan de loondoorbetalingsperiode voor de werkgever met maximaal 1 jaar verlengd worden en moet er in deze periode alsnog voldaan worden aan de re-integratieverplichting.

Als werkgever heeft u er dus groot belang bij aan deze verplichting te voldoen. Het kan u een jaarsalaris kosten als u dat niet doet (de zg. loonsanctie).

Het is feit dat UWV in toenemende mate strenger oordeelt inzake de re-integratieverplichtingen. Dit geldt overigens voor zowel de spoor 1 activiteiten ( re-integratie bij eigen werkgever ) als ook de spoor 2 activiteiten ( re-integratie naar een andere werkgever).